Toename bezetting kunstnesten Gierzwaluw in Wijhe

De gierzwaluwen lijken in steeds grotere mate gebruik te maken van de opgehangen nestgelegenheden. Onderstaande grafiek laat de voorzichtig geschatte groei zien van de Gierzwaluwen in Wijhe.

Aantalsverloop Gierzwaluw Wijhe

De groei wordt veroorzaakt door een aantal nieuwe vestigingen, en door de toevoeging van een bestaande kolonie aan de Stationswijk, gevestigd bij fysiotherapie praktijk Schalkwijk. Deze was al die jaren over het hoofd gezien.

Het aantal bezette kunstnesten is wederom gestegen, een goed teken dat nestgelegenheid aanslaat. Sterker nog, de 2 grootste kolonies in Wijhe zijn nu ontstaan/behouden door de kunstnesten.

Een nieuwe vestiging heeft plaats gevonden aan de Wittemerslag waar in 2012 de eerste kasten opgehangen waren en die direct tot een bezetting leidde, tot grote vreugde van de bewoners die er veel plezier aan beleven.

Jonge gierzwaluw in kast

Dit jaar zijn er op een tweede adres in de Wittemerslag 3 extra kasten opgehangen en een andere particulier heeft zelf het initiatief genomen om nog 2 extra kasten op te hangen. Langzamerhand zou hier een mooie kolonie kunnen ontstaan. Indien meer mensen uit en rond de Wittermerslag geïnteresseerd zijn in het ophangen van nestkasten dan kunnen ze zich melden.

De kolonie aan de Wiederhorsten heeft de renovatie goed doorstaan. Het geluk bij deze renovatie was dat deze niet op alle huizen is uitgevoerd. Hierdoor konden de gierzwaluw op enkele oude plekken blijven, terwijl ondertussen de nieuw gecreëerde plekken bezet werden. De koloniegrootte wordt momenteel geschat op 23 paartjes, waarbij er 8 gebruik maken van de neststenen en nestkasten die aangebracht zijn.

Middels de stadsvogelconvenant zijn er in de omliggende steden, Zwolle, Deventer en Raalte, acties opgezet om bekendheid te geven aan de gierzwaluw. In alle 3 de steden werd niet of nauwelijks iets gedaan vanuit de natuurverenigingen. De eerste tellingen zijn reeds verricht in 2013 en worden verder opgevolgd in 2014. In alle 3 de steden lijken langzamerhand leuke werkgroepen te ontstaan die met veel enthousiasme het werk oppakken.

Tevens hebben de acties ertoe geleid dat Salland Wonen in Raalte een aantal nestkasten voor Gierzwaluwen heeft gerealiseerd, en ook komen er bij de aankomende renovatie aan de Iepensingel in Raalte nestkasten.

In Wijhe is er afgesproken dat de nieuwe woningen van Salland Wonen voor het project Park Wijhezicht voorzien worden van vogelvides en gierzwaluwstenen. Tevens worden er nestgelegenheid aangebracht in en rondom het park Wijhezicht, dit op initiatief van de projectgroep “Het leukste dorp van Overijssel”.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eerste broedgeval blauwborst in Gemeente Olst-Wijhe

Afgelopen zomer werden wij blij verrast met een aantal foto’s van een blauwborst in Olst. Niet alleen is dit een bijzonder mooie vogel om te zien, maar hij werd tevens gefotografeerd door een van onze IVN leden Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Vogels kijken met IJsselnatuurkids

Woensdag 15 mei was het onderwerp Vogels. Helaas was er een lage opkomst, maar met de mededeling dat je met minder kinderen misschien wel meer vogels zag was die teleurstelling weggenomen bij de kinderen.  En dat werd later waargemaakt! Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Boomvalken kijken in Wijhe!

De leden van de roofvogelwerkgroep van het IVN Wijhe Olst hebben een bijzondere band met de boomvalk. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat wij de nestplekken gevonden hadden en ieder jaar is het weer Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De Gierzwaluw in Zwolle

Alhoewel Wijhe een leuk aantal stadsvogels heeft, moet je voor echte ambities voor gierzwaluwen toch echt naar de grote stad. Dit jaar proberen we in samenwerking met Knnv Zwolle de gierzwaluw de nodige aandacht te geven. Op 16 mei wordt er een lezing Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hoe reageren vogels op het late voorjaar?

Deze week werd door de werkgroep Weidevogelbescherming van het IVN Wijhe Olst het eerste kievitsei van Overijssel gevonden. De late start van het voorjaar lijken de kieviten niet te beletten met de start van het broedseizoen. Maar Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eerste Wintertelling Vogelatlas gereed

De eerste wintertelling voor de vogelatlas zit erop. Gedurende 3 jaar worden de winter- en zomervogels in kaart gebracht door vogelliefhebbers olv het Sovon. Ook IVN Wijhe Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Patrijs van Salland gaat van start

Afgelopen woensdag viel het laatste puzzelstukje op zijn plek. Er is een unieke samenwerking opgestart tussen “boeren”, “jagers” en “vogelaars” met 1 gezamenlijk doel.
Het behoudt van de patrijs voor Salland.  In het kader van het jaar van de patrijs, Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bijzondere vogeltrek

De dagen worden langzamerhand langer en het zonnetje wint aan kracht. Alhoewel het weer nog winters lijkt staat de natuur op het punt om los te barsten. De vogels hebben Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Lezing Gierzwaluwen op 15 februari in Raalte

Lezing over gierzwaluwen op vrijdag 15 februari 2013 om 19.30 uur in het Annahuis aan de Plas in Raalte Lees verder

Geplaatst in Gierzwaluwen | Een reactie plaatsen