De Gierzwaluw in Zwolle

Alhoewel Wijhe een leuk aantal stadsvogels heeft, moet je voor echte ambities voor gierzwaluwen toch echt naar de grote stad. Dit jaar proberen we in samenwerking met Knnv Zwolle de gierzwaluw de nodige aandacht te geven. Op 16 mei wordt er een lezing georganiseerd, gevolgd door een tweetal tellingen. Zie bijgaand artikel dat onlangs in het Zwols Natuur Tijdschrift is verschenen, voor meer informatie.

Een historische vogel in een historisch stad.

We hebben het hier over de gierzwaluw. Een bijzondere vogel die in Nederland al honderden jaren in harmonie met de mensen leeft.

Als je gierzwaluw en Zwolle zoekt in google dan stuit je meteen op een van de oudste meldingen van de gierzwaluw in Nederland. We schrijven 1915 als de heer Rozeboom te Zwolle schrijft: “In dezen zomer werd des avonds geregeld een vlucht van ongeveer 15 gierzwaluwen nabij ons huis waargenomen.”

Elke blauwvinger met een groen hart kan zich direct een voorstelling maken van dit tafereel. Zwolle als historisch stad met zijn oude mansarde daken kent gelukkig veel gierzwaluwen. De vraag is of Zwolle zo goed voor zijn gierzwaluwen heeft gezorgd? Dat is de insteek van een onderzoek dat Knnv dit jaar wil houden en welk hopelijk een vervolg krijgt in de komende jaren.

De gierzwaluw is volledig afhankelijk van de mens. Hij vindt zijn nest in gaten en ruimtes bij dakgoten en dakpannen. Als deze zomerse gast rond Koninginnedag arriveert zoekt hij direct zijn oude nestplek weer op. Gierzwaluwen weten deze feilloos te vinden na een afwezigheid van 9 maanden. Al die tijd, die ze doorbrengen in Afrika, hebben ze niet een keer de grond aangeraakt. Gierzwaluwen brengen hun leven vliegend door op zoek naar muggen, vlinders en andere insecten.

Hun verblijf is Nederland is slechts van korte duur. Slechts 100 dagen verbaasd deze vrolijke zomergast ons met zijn vliegkunsten en aparte, karakteristieke geluid. Verbonden aan de mooie zomeravond, waarop zij met hun hele kolonie vluchten maken door de wijk. Onmiskenbaar, luidruchtig maar bijzonder geheimzinnig. Want ondanks dat hij onder onze daken broed, zijn nestplaatsen moeilijk te vinden.

Het bouwbesluit van 1992 en de huidige renovatiedrift in verband met duurzame woningen hebben de gierzwaluw geen goed gedaan. In het bouwbesluit is opgenomen dat er geen gaten in woningen mogen zijn die groter zijn dan 1 centimeter. Bedoelt om ongedierte als muizen en ratten buiten de deur te houden, maar onbedoeld met grote gevolgen voor vogels zoals mussen en gierzwaluwen. Huidige wetgeving voorziet in goede compensatie, voor elk verloren nest van de gierzwaluwen dienen er 5 nieuwe nestplekken gecreëerd te worden. De vraag is of dit voldoende is?

In de jaren 80 is er een mooi onderzoek uitgevoerd door natuurliefhebbers in Zwolle. Gedurende 4 jaar werden er 13 wijken in kaart gebracht. Dit geeft ons een mooi beeld van het voorkomen van de gierzwaluw gedurende deze periode.

De KNNV afd. Zwolle zou graag willen bekijken wat er de afgelopen 30 jaar is gebeurd met de gierzwaluw en hoe hij zich standhoudt in Zwolle na het bouwbesluit van 1992. Daarom organiseert KNNV Zwolle op 16 mei een lezing, gevolgd door een 2-tal tellingen op 17 mei en 14 juni. Mocht u geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de gierzwaluw in Zwolle dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de Vogelwerkgroep van KNNV Zwolle via email: knnv.vwgzwolle@gmail.com of na afloop van de lezing op donderdag 25 april. Locatie: De Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle.

Aanvang 20.00 uur. Informatie bij Jur Furda (na 19.00 uur), tel. 038-3858200 of 06-51280538

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.