Toename bezetting kunstnesten Gierzwaluw in Wijhe

De gierzwaluwen lijken in steeds grotere mate gebruik te maken van de opgehangen nestgelegenheden. Onderstaande grafiek laat de voorzichtig geschatte groei zien van de Gierzwaluwen in Wijhe.

Aantalsverloop Gierzwaluw Wijhe

De groei wordt veroorzaakt door een aantal nieuwe vestigingen, en door de toevoeging van een bestaande kolonie aan de Stationswijk, gevestigd bij fysiotherapie praktijk Schalkwijk. Deze was al die jaren over het hoofd gezien.

Het aantal bezette kunstnesten is wederom gestegen, een goed teken dat nestgelegenheid aanslaat. Sterker nog, de 2 grootste kolonies in Wijhe zijn nu ontstaan/behouden door de kunstnesten.

Een nieuwe vestiging heeft plaats gevonden aan de Wittemerslag waar in 2012 de eerste kasten opgehangen waren en die direct tot een bezetting leidde, tot grote vreugde van de bewoners die er veel plezier aan beleven.

Jonge gierzwaluw in kast

Dit jaar zijn er op een tweede adres in de Wittemerslag 3 extra kasten opgehangen en een andere particulier heeft zelf het initiatief genomen om nog 2 extra kasten op te hangen. Langzamerhand zou hier een mooie kolonie kunnen ontstaan. Indien meer mensen uit en rond de Wittermerslag geïnteresseerd zijn in het ophangen van nestkasten dan kunnen ze zich melden.

De kolonie aan de Wiederhorsten heeft de renovatie goed doorstaan. Het geluk bij deze renovatie was dat deze niet op alle huizen is uitgevoerd. Hierdoor konden de gierzwaluw op enkele oude plekken blijven, terwijl ondertussen de nieuw gecreëerde plekken bezet werden. De koloniegrootte wordt momenteel geschat op 23 paartjes, waarbij er 8 gebruik maken van de neststenen en nestkasten die aangebracht zijn.

Middels de stadsvogelconvenant zijn er in de omliggende steden, Zwolle, Deventer en Raalte, acties opgezet om bekendheid te geven aan de gierzwaluw. In alle 3 de steden werd niet of nauwelijks iets gedaan vanuit de natuurverenigingen. De eerste tellingen zijn reeds verricht in 2013 en worden verder opgevolgd in 2014. In alle 3 de steden lijken langzamerhand leuke werkgroepen te ontstaan die met veel enthousiasme het werk oppakken.

Tevens hebben de acties ertoe geleid dat Salland Wonen in Raalte een aantal nestkasten voor Gierzwaluwen heeft gerealiseerd, en ook komen er bij de aankomende renovatie aan de Iepensingel in Raalte nestkasten.

In Wijhe is er afgesproken dat de nieuwe woningen van Salland Wonen voor het project Park Wijhezicht voorzien worden van vogelvides en gierzwaluwstenen. Tevens worden er nestgelegenheid aangebracht in en rondom het park Wijhezicht, dit op initiatief van de projectgroep “Het leukste dorp van Overijssel”.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.