Project Wiederhorsten

Wiederhorsten 1De wijk Wiederhorsten bevat een van de grootste gierzwaluwkolonies in Wijhe. Door de werkgroep Stadvogels was in 2008 al contact gezocht met Salland Wonen. Met succes zijn hier toen nestkasten voor Gierzwaluw opgehangen. Toen in 2011 de plannen voor renovatie van de wijk bekend werden gemaakt, heeft Salland Wonen direct contact gezocht met de werkgroep om een oplossing te bedenken voor de Gierzwaluwen.

In 2012 zijn in totaal 30 neststenen ingemetseld voor Gierzwaluwen. De gierzwaluwen Divers 030wisten minimaal 4 neststenen te vinden en hebben direct het eerste jaar succesvol gebroed. De verwachting is dat de komende jaren meer gierzwaluwen de neststenen zullen vinden. Er is met zekerheid te zeggen dat de kolonie gered is en in de toekomst weer zijn originele grootte van 25-30 paar kan halen.