Aantalsverloop Gierzwaluw in Wijhe

In onderstaand kaartje zijn de aantallen gierzwaluwen weergegeven zoals ze voorkomen in Wijhe. In het begin zijn de aantallen lager. Dit komt omdat het 2 tot 3 jaar duurt voordat je een echt goed beeld krijgt van de gierzwaluwen. Het blijven geheimzinnige broeders die je voor verrassingen laten staan. Nu en dan duikt er zelfs in Wijhe een nieuwe broedplek op, die in al die jaren over het hoofd is gezien. De grote kolonies zijn nu in beeld waardoor er de laatste 5 jaren een goed beeld is verkregen van de daadwerkelijke aantallen.

Aantalsverloop Gierzwaluw Wijhe

Het aantal kunstnesten zit inmiddels op 163. We moeten hierbij niet vergeten dat een groot deel is ter compensatie van verloren vergane nestgelegenheden. Het streefaantal conform de Stadsvogelconvenant is 100 over 5 jaar. We hebben nog een stuk te gaan!