Stadsvogels

De stad of het dorp trekken veel vogels aan. En gelukkig genieten veel mensen van vogels in en rond hun huis. In Wijhe kun je bijzondere soorten aantreffen in het dorp. Door de nabijheid van de IJssel en landgoed de Gelder, zwerven vogels uit deze gebieden regelmatig het dorp door. Naast deze “toeristen” zijn er veel vogels te vinden die het dorp nodig hebben om te broeden. De stadsvogelwerkgroep van het IVN probeert voorzieningen te treffen voor meerdere soorten vogels. Soorten die broedden in woningen of groenvoorzieningen.