Huiszwaluw

De huiszwaluw is een vrolijke medebewoner van onze woningen. Deze zwart-witte zwaluw heeft een kleine gevorkte staart. Hij is kleiner dan de gierzwaluw en bouwt een kommetje van modder tegen de woning aan. Huiszwaluwen hebben binnen een straal van 500 meter goede modder nodig om een nest te bouwen.

Huiszwaluwen tref je op een aantal plaatsen aan in Wijhe. De grootste kolonie zit in Dijkzicht waar ze hun modder uit de lange kolk halen. Verder zie je dat ze dankbaar gebruik maken van nieuwbouw activiteiten met veel grondverzet. Daarom zit er nog een kleine kolonie rond straten als de Grutto & de Kievit. Tevens zagen we afgelopen 2 jaar dat de werkzaamheden aan het nieuwe Spoc complex enkele paartjes opleverden in De Lange Slagen.