Gierzwaluwen

De gierzwaluw is een vogel van het stedelijk gebied. Hij nestelt sinds jaar en dag in onze huizen, kerken en gebouwen. Sinds het bouwbesluit van 1992, waarbij het niet meer is toegestaan om openingen aan woningen te hebben groter dan 1 cm, ziet het er niet goed uit voor deze schitterende vogel. Om deze vogel te behouden voor de stad en het dorp, is IVN Wijhe Olst sinds 2005 bezig om maatregelen te treffen voor deze vogel. Dat er met weinig inzet en kosten maar met veel enthousiasme van alle betrokkenen veel bereikt kan worden laat dit project zien.

In de achterliggende pagina’s vindt u informatie over de gierzwaluw, succesvolle projecten en maatregelen die u zelf kunt nemen.